Catalunya: una decisión infame de la Junta Electoral Central


La coalició “Socialistes i Republicans, pel dret a decidir”, impulsada per diversos col·lectius i organitzacions (entre les quals el Moviment pel Socialisme, Republicans, ISIC, POSI, Socialistes per la República, etc. ), així com militants a títol individual, presentà el passat dilluns la seva candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Dos dies després de la presentació de la candidatura, i 11 dies després de l’inici del procés electoral, hem tingut coneixement que la Junta Electoral Central ha acordat exigir a totes les candidatures que no tinguin representació parlamentària, l’aval del 0,1% del cens electoral a cadascuna de les províncies. En una decisió inaudita, que revela el caràcter antidemocràtic dels qui no volen permetre cap veu discrepant de la política oficial, dels qui només volen unanimitat al voltant de la idea que no hi altra política possible que s’estableix a les instàncies de la UE, amb els corresponents acompanyaments de dreta i d’esquerra, s’han canviat les regles de joc una vegada iniciat el procés.
És evident: no volen cap veu discrepant. 
En les properes hores, la coalició presentarà un recurs contra la decisió de la Junta Electoral central. Naturalment, no podem aventurar-nos a dir que ens donaran la raó. És per això que et demano, en nom de la coalició, que ens ajudis en un temps certament rècord, a aconseguir els avals suficients per a poder presentar-nos, per a que la veu dels qui creiem que la sobirania del poble de Catalunya no té cabuda en el marc constitucional espanyol, ni en el marc de la Unió Europea, pugui ser escoltada. Volen silenciar als qui defensem que no hi ha drets nacionals sense drets socials, ni drets socials sense drets nacionals. NO DEIXIS QUE SE’N SURTIN AMB LA SEVA.
T’adjuntem l’imprès que cal omplir per avalar la candidatura. Et demanem que, una vegada imprès, el passis als teus companys, amics i/o familiars. No cal que estiguin d’acord amb la candidatura: el que cal és que estiguin a favor de la democràcia, del dret a que qualsevol col·lectiu de ciutadans pugui presentar-se en unes eleccions, sense per aquesta motiu haver de pertànyer al món polític oficial.
Posa’t en contacte amb qualsevol company de la coalició per a passar els avals que hagis pogut recollir, siguin els que siguin.
—————————-
La coalición “Socialistas y Republicanos, por el derecho a decidir”, impulsada por diversos colectivos y organizaciones (entre ellas el Movimiento por el Socialismo, Republicanos, ISIC, PONGA, Socialistas por la República, etc.), Así como militantes a título individual, presentó el pasado lunes su candidatura a las elecciones al Parlamento de Cataluña.
Dos días después de la presentación de la candidatura, y 11 días después del inicio del proceso electoral, hemos tenido conocimiento de que la Junta Electoral Central ha acordado exigir a todas las candidaturas que no tengan representación parlamentaria, el aval del 0,1 % del censo electoral en cada una de las provincias. En una decisión inaudita, que revela el carácter antidemocrático de quienes no quieren permitir ninguna voz discrepante de la política oficial, de los que sólo quieren unanimidad en torno a la idea de que no hay otra política posible que se establece en las instancias de la UE, con los correspondientes acompañamientos de derecha y de izquierda, se han cambiado las reglas de juego una vez iniciado el proceso.
Es evidente: no quieren ninguna voz discrepante.
En las próximas horas, la coalición presentará un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central. Naturalmente, no podemos aventurarnos a decir que nos darán la razón. Es por eso que te pido, en nombre de la coalición, que nos ayudes en un tiempo ciertamente récord, a conseguir los avales suficientes para poder presentarnos, para que la voz de los que creemos que la soberanía del pueblo de Cataluña no tiene cabida en el marco constitucional español, ni en el marco de la Unión Europea, pueda ser escuchada. Quieren silenciar a quienes defendemos que no hay derechos nacionales sin derechos sociales, ni derechos sociales sin derechos nacionales. NO DEJES QUE SE SALGAN CON LA SUYA.
Adjuntamos el impreso que hay que rellenar para avalar la candidatura. Te pedimos que, una vez impreso, el pase a tus compañeros, amigos y / o familiares. No es necesario que estén de acuerdo con la candidatura: lo que hace falta es que estén a favor de la democracia, del derecho a que cualquier colectivo de ciudadanos pueda presentarse en unas elecciones, sin por esta razón que pertenecer al mundo político oficial.
Ponte en contacto con cualquier compañero de la coalición para pasar los avales que hayas podido recoger, sean los que sean.
Hoja de firmas en PDF