Presentació de Republicans Alcoi


Recentment  va tindre lloc l’Acte de Presentació de Republicans Alcoi, en el Centre Cultural Ovidi Montllor de la mateixa localitat.

Ximo Corbí, Coordinador Local de la federació tricolor, es va fer cárreg de la presentació de l’esdeveniment, insistint en la necessitat de que tota la Societat es consciencie i es mobilitze per a defendre els seus drets, en aquestos moments d’eliminació dels mateixos, animant a la ciutadania d’Alcoi i Comarques a què s’unisquen i participen en este projecte polític, a fi de transformar esta societat, perquè els seus ciutadans i ciutadanes tinguen una major llibertat, justícia i solidaritat.
També va intervindre primer la Secretària Local de Republicans Alcoi Angelina Ortíz, que va exposar els motius pels quals estem en l’actual situació política, per a indicar el camí que s’ha de seguir amb l’objectiu de canviar radicalment esta societat de capitalisme i barbàrie, trencant amb l’actual règim monàrquic, creant una verdadera democràcia participativa i una societat més justa a través d’una República de treballadors de qualsevol classe, plural, democràtica i de caràcter federal.

Amb el títol Cap a la 3a República: L’esperança del Poble, es van exposar els avanços socials que per als ciutadans va suposar la 2a República, amb una magistral intervenció de l‘Historiador invitat Rafael Hernández. També es va tindre un homenatge a totes les persones que van defendre la democràcia i la llibertat en la 2a República, i que posteriorment van patir per això qualsevol classe d’injustícies, donant un exemple d’això en la figura històrica que es va exposar de l’últim Alcalde republicà que ha tingut Alcoi En Evaristo Botella Asensi.

Castellà:

Recientemente tuvo lugar el Acto de Presentación de Republicanos Alcoy, en el Centro Cultural Ovidi Montllor de la misma localidad .

Ximo Corbí , Coordinador Local de la federación tricolor , se hizo cargo de la presentación del evento , insistiendo en la necesidad de que toda la sociedad se conciencie y se movilice para defender sus derechos , en estos momentos de eliminación de los mismos , animando a la ciudadanía de Alcoy y Comarcas a que se unan y participen en este proyecto político , a fin de transformar esta sociedad , porque sus ciudadanos tengan una mayor libertad , justicia y solidaridad .

También intervino primero la Secretaria Local de Republicanos Alcoy Angelina Ortiz , que expuso los motivos por los que estamos en la actual situación política , para indicar el camino a seguir con el objetivo de cambiar radicalmente esta sociedad de capitalismo y barbarie , rompiendo con el actual régimen monárquico , creando una verdadera democracia participativa y una sociedad más justa a través de una República de trabajadores de toda clase , plural , democrática y de carácter federal .

Con el título Hacia la 3 ª República : La esperanza del Pueblo, se expusieron los avances sociales que para los ciudadanos supuso la 2 ª República , con una magistral intervención del Historiador invitado Rafael Hernández . También se tuvo un homenaje a todas las personas que defendieron la democracia y la libertad en la 2 ª República , y que posteriormente sufrieron por ello cualquier clase de injusticias , dando un ejemplo de esto en la figura histórica que se expuso del último Alcalde republicano que ha tenido Alcoy En Evaristo Botella Asensi .