ELX: Solidaridad con el Casal Jaume I ante los ataques fascistas


ElxNos solidarizamos plenamente con los compañeros del Casal Jaume I y de Acció Cultural del País Valencià, y les invitamos, como al resto de la izquierda, a trabajar en la construcción de un amplio Frente Popular, en la perspectiva de acabar con este régimen caduco e instaurar uno nuevo –la República– que permita a los trabajadores y a los pueblos avanzar y ejercer su libertad con plenitud y sin amenazas de ningún tipo.

La Federación Republicanos vol fer públic el seu rebuig més absolut davant de l’atemptat patit pel Casal Jaume I d’Elx el passat dia 17, quan un grup de feixistes va intentar fer malbé el seu local a la ciutat.

El Casal d’Acció Cultural del País Valencià no és només un referent del valencianisme polític a Elx: és també un lloc de cultura, de trobada i discussió per a tota l’esquerra de la ciutat, ja siga independentista, nacionalista o federalista. I tot això és el que la ultradreta odia i el que vol atacar a través de la seua agressió.

Els Republicans considerem que el reviscolament del feixisme, que mostren fets com aquest, es troba directament relacionat amb la greu crisi de legitimitat que travessa el règim monàrquic de 1978. En moments com aquestos, de tensió política i social, els grups dominants reforcen el seu tarannà més autoritari per tal de mantenir el control de la situació davant la contestació social i política al règim: la Llei de “Seguretat” Ciutadana, la reforma del Codi Penal, l’empresonament d’Alfon, de sindicalistes, d’artistes, i molts altres abusos, són la cara legal d’un procés d’erosió dels drets civils del qual també forma part la violència feixista, consentida, quan no encoratjada, des dels voltants del poder. Una involució que ja ha començat a aprofitar el pretext de l’operació Charlie Hebdo per a promoure la por entre la població i obligar-la a resignar-se a aquestes mesures contra les llibertats.

FachasALCPerò el atac contra el Casal mostra també la fallida del règim monàrquic pel fet que, encara que se’ns ven com a «un dels Estats més descentralitzats d’Europa», no ha permés superar la rància concepció de l’Estat heretada del franquisme. No ens pot estranyar que, quan la Constitució fa recaure la garantia de la unitat dels territoris que formen l’Estat en l’exèrcit, i no en la voluntat popular, hi haja grups que s’autoanomenen com a «patriotes» dedicant-se a agredir qualsevol que no s’identifique amb la seua idea d’Espanya o de la seua realitat nacional. El règim del 78 ha demostrat sobradament que és incompatible amb el dret dels pobles a l’autodeterminació, a decidir el seu futur lliure i soberanament.

Així doncs, ens solidaritzem plenament amb els companys del Casal Jaume I i d’Acció Cultural, i els convidem, com a la resta de l’esquerra, a treballar en la construcció d’un ample Front Popular, en la perspectiva d’acabar amb aquest règim caduc i instaurar un de nou –la República– que permeta als treballadors i als pobles avançar i exercir la seua llibertat amb plenitud i sense amenaces de cap tipus.

republicanos.alacant@republicanos.info
Federación Republicanos Alacant en Facebook
@RepublicanosElx