Carta de Nova Esquerda Socialista ao alcalde de Vigo sobre os fusilamentos de Baena e Bravo


27/09/2016. Hoxe cúmprese un aniversario dos últimos fusilamentos do xeneral Franco pouco días antes da súa morte. O 27 de setembro de 1975 en Madrid, Barcelona e Burgos, foron executadas por fusilamiento cinco militantes : tres integrantes  do FRAP, José Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo e Ramón García Sanz, e dous militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot (Txiki) e Anxo Otaegui. Estas execuciones, levantaron unha ola de protestas e condenas contra o goberno de España, dentro e fóra do país, tanto a nivel oficial como popular.

Señor Alcalde de Vigo

Don Abel Caballero

As execuciones das penas de morte non indultadas realizáronse por fusilamiento o sábado 27 de setembro. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luís Sánchez Bravo, de 22 anos, José Humberto Baena Alonso, de 24, membros da Fronte Revolucionaria Antifascista e Patriota (FRAP). En Hoyo de Manzanares os fusilamientos fixérono tres pelotones compostos cada un por dez gardas civís ou policías, un sarxento e un tenente, todos voluntarios. Á 9.10, os policías fusilaron a Ramón García Sanz. Aos 20 minutos, a José Luís Sánchez Bravo e pouco despois a Humberto Baena. Ás 10.05 todo concluíra. Non puido asistir ningún familiar dos condenados, pese a ser «ejecución pública», segundo marcaba a lei.

Dous mozos moi coñecidos na nosa cidade, José Luís Sánchez Bravo e Humberto Baena foron as ultímas victimas do xenocidio cometido en Vigo e no resto de Galicia, durante 40 anos polo franquismo.

Na actualidade a xuíza Arxentina Maria Servini instrúe os xuízos por estes asasinatos.
Por estes motivos solicitámoslle:

1.- Que o Concello de Vigo sinale nun pleno o apoio aos xuízos que se desenvolven na arxentina onde están acudidos familiares de victimas desta cidade.

2.- Que o Concello de Vigo preséntese como querellante ante o xuíz competente da cidade de Vigo, en representación dos familiares das victimas viguesas. Na nosa cidade foron fusilados e encarcelados algúns miles de veciños.

3.- Que dúas rúas da cidade leven o nome José Luís Sánchez Bravo e Humberto Baena, como recoñecemento pola súa loita antifranquista.

Lois Pérez Leira

Secretario Xeral de Nova Esquerda Socialista.

……………………………………………

Señor Alcalde de Vigo

Don Abel Caballero

Hoy se cumple un aniversario del los últimos fusilamiento del general Franco poco días antes de su muerte. El 27 de septiembre de 1975 en  Madrid, Barcelona y Burgos, fueron  ejecutadas por fusilamiento cinco personas: tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y dos militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Estas ejecuciones, levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España, dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.

Las ejecuciones de las penas de muerte no indultadas se realizaron por fusilamiento el sábado 27 de septiembre. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). En Hoyo de Manzanares los fusilamientos lo hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser «ejecución pública», según marcaba la ley. El único paisano que pudo asistir fue el párroco de la localidad, que relato después la ejecución.

Dos jóvenes muy conocidos en nuestra ciudad, José Luis Sánchez Bravo y Humberto Baena fueron las ultimas victimas del genocidio cometido en Vigo y en el resto de Galicia, durante 40 años por el franquismo.

En la actualidad la jueza Argentina Maria Servini instruye los juicios por estos asesinatos.

Por estos motivos le solicitamos:

1.- Que el Concello de Vigo señale en un pleno el apoyo a los juicios que se desarrollan en la argentina donde están personados familiares de victimas de esta ciudad.

2.- Que el Concello de Vigo se presente como querellante ante el juez competente de la ciudad de Vigo, en representación de los familiares de las victimas viguesas. En nuestra ciudad fueron fusilados y encarcelados algunos miles de vecinos.

3.- Que dos calles de la ciudad lleven el nombre José Luis Sánchez Bravo y Humberto Baena, como reconocimiento por su lucha antifranquista.

Lois Pérez Leira
Secretario General de Nova Esquerda Socialista